Annuleringsvoorwaarden

Tot stand komen van de online boeking van een Workshop bij Brushbar te Veenendaal.

Op onze website heeft u een Workshop geboekt via het online reserveringsformulier. Bij stap 4 ondertekend u en gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en onderstaande aanvullende voorwaarden. Deze online ondertekening en akkoordverklaring is rechtsgeldig en u heeft daarmee direct een boeking gemaakt. U ontvangt van ons een bevestiging per e-mail. In tegenstelling tot wat in de algemene voorwaarden staat hoeft u niet alsnog de bevestiging voor akkoord te tekenen en retour te sturen, want u heeft namelijk al bij stap 4. in het boekingsproces voor akkoord getekend.

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op Tickets van Brushbar, georganiseerd door Brushbar in Veenendaal.

 • Door te kopen van een ticket, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze voorwaarden.

 • Op de Tickets en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de Tickets kunnen worden ingediend bij Brushbar.

Tickets

 • Klanten kunnen via de website van Brushbar in Nederland een ticket verkrijgen/kopen, die zij kunnen verzilveren voor een workshop bij Brushbar in Veenendaal.

 • Ieder ticket geeft eenmalig recht op toegang voor één workshop op de gereserveerde datum.

 • Kopieën van het ticket worden niet geaccepteerd.

 • Let op! Je ticket is alleen te gebruiken op de gereserveerde datum.

 • Het ticket is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen

  tickets.

 • Het ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander product of anderszins.

 • Geldigheidsgarantie: Moet de Brushbar onverwachts sluiten? Dan wordt de geldigheid van je

  ticket verlengd. Op basis van de actuele situatie en de geldende maatregelen en adviezen vanuit het RIVM en de Veiligheidsregio bepaalt Brushbar te Veenendaal tot wanneer de geldigheid van de actietickets verlengd wordt.

Diversen

 • Brushbar te Veenendaal is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van tickets.

 • Het ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden

  worden gebruikt. Nadruk en het verhandelen van een ticket is verboden en hiervan zal

  aangifte worden gedaan. Iedere vorm van reproductie en/of wederverkoop is verboden.

 • Brushbar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan

  ook, voortvloeiende uit deelname van ticket, behoudens in geval van opzet of grove

  schuld van Brushbar.

 • Brushbar is gerechtigd consumenten te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat

  consumenten niet conform deze voorwaarden handelen en dan wel indien men zich naar

  het oordeel van Brushbar anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaft tot de workshop i.c.m. ticket.

 • Brushbar behoudt zich het recht voor de workshop/ticket eenzijdig te wijzigen of te

  beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de workshop/ticket zal hiervan mededeling worden gedaan op de website van Brushbar.

 • Ruilen of geld terug voor online aangeschafte tickets is mogelijk binnen de herroepingstermijn van 14 dagen. Fysieke aangeschafte tickets kunnen niet worden geretourneerd.